Terms and Conditions - Ultra White Collar Boxing

Terms and Conditions

Poprzez zapisanie się na stronie Ultra White Collar Boxing wyrażasz zgodę na:

  • Kontaktowanie się UWCB z Tobą poprzez wiadomości SMS lub e-mail.
  • Kontaktowanie się z Tobą fundacji w sprawie zbiórki.
  • Kontaktowanie się jednego z naszych organizatorów poprzez SMS-a.

Wyrażam zgodę, aby Ultra White Collar Boxing przekazał informacje osobom i firmom powiązanym z wydarzeniem i
treningiem (takim jak trenerzy/organizatorzy) lub odpowiednim organom regulacyjnym wymaganym przez prawo.